Executive Committee 2018

President

Dr. Shantikumar Chivate - Thane

Acting President

Dr. Prashant Rahate - Nagpur

Vice Presidents

Dr. Prashant Rahate- Nagpur

Dr. Sunil Kavathe - Ambarnath

Dr. Dinesh Shah - Jaipur

Dr. Mukesh Shrivastav - Jabalpur

Secretary

Dr. L. D. Ladukar - Bramahpuri

Joint Secretary

Dr. Akshay Nadkarni - Valsad

Treasurer

Dr. Govind Kodwani - Bhandaras

Members

Dr. Anjali Dawle - Nanded

Dr. Jiten Chowdhry - Mumbai

Dr. Prakash Ghatole - Solapur

Dr. Ramesh Koorapati - Warangal

Dr. Santhi Vardhani - Hyderabad

Dr. Prakash Ghatole - Solapur

Dr. Vikas Ajit Jain

Dr. Vijay Kawalkar - Yeotmal

Dr. Madhura Killedar - Sangli

Academic Convenor

Dr. Pradeep Sharma - Pune

Joint Academic Convenor

Dr. Anjali Dawle -Nanded